NORRA SÄM

Om Norra Säms socken

Kort om Norra Säm som socken

Sidorna under norrasam.se gör inte anspråk på att vara en heltäckande information om bygden, snarare en möjlighet att lyfta fram några delar av vad Norra Säm har att erbjuda i form av kultur och annat sevärt.
Inte minst bjuder Säm på en hel del naturupplevelse för den som har lust att använda vandringsleder, skogs- vägar och andra promenadstråk.

För att kort beskriva vad namnet Norra Säm geografiskt innefattar får vi gå tillbaka i tiden. Historiskt har Säm varit en kyrksocken, denna enhet togs bort redan på 1800-talet men ända fram till 1995 var det faktiskt en fungerande administrativ enhet som s.k. jordregistersocken.

Numera har benämningen socken inget värde ur administrativ synpunkt, men väl att definiera geografiska områden i olika sammanhang som bl.a. i historiska arkiv.
Gamla sockengränser kommer fortsättningsvis ganska säkert att vara bestående eftersom de aldrig ändras då de inte längre utgör någon administrativ funktion.

Detta var en mycket kort bakgrund till benämningen socken som grund till vad namnet N. Säm geografiskt innefattar.

Det är lite svårt att hitta centrum i Norra Säm, vi har ju inte ett enda tättbebyggt område som kan kallas by – om vi inte räknar in ett stort antal sommarstugor i de områden som gränsar mot Sämsjön…

På bilden nedan från den gamla kartan av år 1687, som f.ö. ingår i boken om Norra Säm (se under hembygdsföreningen), var socknen på den tiden i stort sett identisk med gården Sämsholms dåvarande ägor.

 

Klicka på kartan och du får upp den i ett betydligt större format i en ny flik.