NORRA SÄM

Hembygdsföreningen

Norra Säms hembygdsförening

samlar cirka 180 medlemmar som med sitt stöd bidrar till att föreningen kan driva sin verksamhet.

Föreningens arbete handlar framförallt om att bevara och underhålla ett par historiskt värdefulla objekt varav det ena är en fornlämning som beräknas vara mellan 4.000 och 5.000 år gammal, en s.k. hällkista. Denna upptäcktes först i början av 1900-talet och är mycket välbevarad.

3

Alla föremål som hittades vid utgrävningarna finns idag konserverade och bevarade av Historiska museet i Stockholm.

Norra Säms kyrkoruin beräknas ha tradition sedan 1200-talet och är en central del i föreningens verksamhet.

Kyrkoruinen med omgivning sköts sommartid med gräs- klippning etc och används för gudstjänster, bröllop och dop.

Regelbundet återkommande är även en gudstjänst på Kristi himmelsfärdsdags morgon.

Klockstapeln är av betydligt senare datum men innehåller den gamla kyrkklockan som fanns i Norra Säms kyrka. Klockan ringer varje kväll kl. 18.00.
Föreningen svarar även för julgranen som alltid reses inför första advent på platsen framför kyrkoruinen.

Hembygdsföreningen är även engagerad i samarbetsprojekt som ex-vis Pilgrimslederna. Det gäller i första hand den del som startar vid Eriksbergs g:a kyrka (som där knyter an till Skaraborgslederna) och passerar föreningens båda kulturminnen på vägen genom Norra Säm.

Leden går därefter vidare upp genom Herrljunga kommun för att slutligen koppla vidare till lederna mot Skara och Lödöse.