NORRA SÄM

Säms historia i bokform

En stor del av Norra Säms historia finns samlad i en bok

Bengt Sämgård samlade material
i nära tio års tid från mitten-slutet av 80-talet med ambitionen att så småningom kunna sammanställa en dokumentation om Säms socken.

Detta blev till en bok vars innehåll spänner över ett mycket brett spektrum som fornlämningar i socknen, Sämsholm med kända historiska anor från 1300-talet, nuvarande gårdar och hus i Säm, folkfesterna på Ekåsens festplats under 50-, 60- och 70-talen. Inte minst finns även en karta över Säms socken från år 1687 (Geometrisk afritning uppå Sätesgården Sämsholm med dess underlydande gårdar som förefinnes till rå och rör belägen i Gäsene Härad och Säms socken…) – Sämsholm var på den tiden till stora delar synonymt med Säms kyrksocken.
Och mycket, mycket mer därtill finns att hämta ur boken..

 

Boken gavs ut 1996 med hjälp av hembygdsföreningen och stöd från några lokala företag. Större delen av upplagan gick åt omedelbart och resterande exemplar har sålts efterhand. Även om det har gått ett antal år sedan dess så är det mesta i boken ganska aktuellt. Visst har det byggts några nya hus som inte finns med, men i huvudsak handlar det mesta om en relativt tidlös historik som är nästan lika aktuell idag som för tjugo år sedan.

Det finns fortfarande ett litet antal exemplar kvar av boken för den som är intresserad och som säljs i hembygdsföreningens regi.
Kontakta ordförande eller kassör – se sidan ”Kontakta föreningen”.

Några exempel ur boken – klicka på bilderna för att läsa sidorna.

 

 

sid 6     sid 43     sid 104

Arbetsstyrkan på Sämsholm omkr. 1910. Foto: Sandberg, Ljung.