NORRA SÄM

Hällkistan

Hällkistan i Skogsbo

Så sent som 1910 fann man en av Sveriges kanske mest märkvärda hällkistor som kom i dagen då lantbrukare Johan Andersson skulle röja undan ett gammalt stenröse för att få mer odlingsbar mark till sin gård.

Kistan visade sig vara en av få intakta hällkistorna från yngre stenåldern, 2.300-1.800 f.kr.

Vid utgrävningen fann man 99 olika föremål såsom dolkar, bronsringar, bärnsten mm.

Invändigt är hällkistan drygt 9 meter lång och 1,6 m bred och täcks av en oval hög med måtten 15×10 m.

Kistan är extra intressant då ingången till själva graven (i bortre ändan av graven i bilden nedan) har ett hål som är 35 cm i diameter, bildat av urtag i två stenar (ett s.k. gavelhål som är tämligen sällsynt).

 

Klicka på bilden nedan för att läsa Riksantikvariatets informationstavla vid hällkistan.